Sidvisningar

2021-01-23

Norra Gubberogatan 13 - 15

Här kommer ett glatt besked till våra hyresgäster på Norra Gubberogatan 13-15. Styrelsen har beslutat: ingen hyreshöjning i år 2021.

2021-01-08

Inbetalning av pensionsavgiften 2021

Vår kassör har nu skickat ut inbetalningskort till alla medlemmar som är aktiva via mail eller brev. Har Du inte fått något meddelande om detta? Kontakta i så fall: seacapt@seacapt.se

Alla som är över 65 år får ju pension och behöver inte betala in mer.
Nu väntar vi på vaccinet som gör att vi kan träffas igen.......😀

2020-11-15

Finansinspektionen har nu svarat på vår ansökan om att bli försäkringsförening (enligt myndigheternas krav)

2020-11-10 Till: Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening Skickas endast via mejl till ordforande@seacapt.se Sökande: Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening Organisationsnummer: 857201-5298 Information om handläggningen av ert ärende Finansinspektionen har tagit emot ert ärende. För att underlätta för er att betala avgiften och ha kontakt med oss lämnar vi följande information om handläggningen Ärende Godkännande av stadgar samt tillstånd att driva försäkringsrörelse Diarienummer 20-24709 Handläggare Johannes Spansk Avgift 60 000 kr Handläggningstid 150 dagar (räknas från när ärendet bedömts fullständigt)

2020-10-14

Godkända förslag.

Under 2020 har föreningens medlemmar nu haft möjlighet att under två, (16-28/9 samt 30/9-13/10) på varandra följande (digitala pga pandemin) möten godkänna förslagen med nya stadgar och ombildningen till försäkringsförening. Förslagen är härmed godkända av medlemmarna. Vi kommer nu att till Finansinspektionen ansöka om att bli en försäkringsförening enligt de senaste direktiven från EU och myndigheterna.

2020-10-03

Facebook

För att komma med i vår facebook grupp så måste man vara "vän" med en annan medlem, som rekomenderar.....

2020-09-30

Stadgeändring

Alla medlemmar i Sjökaptensföreningen i Göteborg kan nu meddela sin åsikt om stadgeändringsförslaget till ordforande@seacapt.se. Senast 2020-10-13 vill styrelsen ha in synpunkter för att sedan gå vidare med ansökan till Finansinspektionen.

2020-10-13 har vi, pga pandemin, då haft två digitala möten om stadgeändringarna.