Sidvisningar

2020-11-15

Finansinspektionen har nu svarat på vår ansökan om att bli försäkringsförening (enligt myndigheternas krav)

2020-11-10 Till: Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening Skickas endast via mejl till ordforande@seacapt.se Sökande: Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening Organisationsnummer: 857201-5298 Information om handläggningen av ert ärende Finansinspektionen har tagit emot ert ärende. För att underlätta för er att betala avgiften och ha kontakt med oss lämnar vi följande information om handläggningen Ärende Godkännande av stadgar samt tillstånd att driva försäkringsrörelse Diarienummer 20-24709 Handläggare Johannes Spansk Avgift 60 000 kr Handläggningstid 150 dagar (räknas från när ärendet bedömts fullständigt)

2020-10-14

Godkända förslag.

Under 2020 har föreningens medlemmar nu haft möjlighet att under två, (16-28/9 samt 30/9-13/10) på varandra följande (digitala pga pandemin) möten godkänna förslagen med nya stadgar och ombildningen till försäkringsförening. Förslagen är härmed godkända av medlemmarna. Vi kommer nu att till Finansinspektionen ansöka om att bli en försäkringsförening enligt de senaste direktiven från EU och myndigheterna.

2020-10-03

Facebook

För att komma med i vår facebook grupp så måste man vara "vän" med en annan medlem, som rekomenderar.....

2020-09-30

Stadgeändring

Alla medlemmar i Sjökaptensföreningen i Göteborg kan nu meddela sin åsikt om stadgeändringsförslaget till ordforande@seacapt.se. Senast 2020-10-13 vill styrelsen ha in synpunkter för att sedan gå vidare med ansökan till Finansinspektionen.

2020-10-13 har vi, pga pandemin, då haft två digitala möten om stadgeändringarna.

2020-09-16

Digitalt årsmöte

 På grund av pågående pandemi så ser styrelsen inte möjlighet att samla ihop medlemmarna i Sjökaptensföreningen under 2020. Därför har vi nu ett digitalt årsmöte genom att alla får 14 dagar på sig att komma med synpunkter på vad styrelsen beslutat. Vänligen kontakta i så fall orforande@seacapt.se senast 28 september 2020. Nedan finns våra protokoll som är aktuella: se även https://stadgar2020.blogspot.com/ 2020-04-13

CORONA stör verksamheten. Senaste nytt här!

Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet den 18 april 2020 p.g.a. Coronas framfart och Regeringens åtgärder för att begränsa skador och dödsfall.
Preliminärt datum är nu den 24 september kl. 18.30 i samband med höstmötet ombord på SS Marieholm.
Styrelsen har även ombildat sig enligt Valberedningens förslag. Revisorerna har godkänt Årsredovisningen.
Arbetet med ombildning av föreningen fortskrider enligt plan med hjälp av liknande organisationer och en advokatfirma. Vi ser inga stora problem i detta.
Smedstorps stora hus och småstugorna har fått nya tak. Vaktmästarbostaden har fått ny värmepump.
På N. Gubberogatan trivs nog hyresgästerna, för där blir det nästan aldrig någon lägenhet ledig.
Ta vara på Er, vi är många i riskgruppen som sitter i frivillig karantän.
Vi hörs när hösten nalkas….
Med hopp om en varm o go sommar…
/Styrelsen.

2020-03-30

Städdagen 2020

Städdagen på Smedstorp 4 april 2020 är inställd pga Coronan.